Сообщения

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-10 класів з порушеннями інтелектуального розвитку

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-10 класів з порушеннями інтелектуального розвитку навчально-методичний посібник/ авт.: О.В. Чеботарьова, Г.О. Блеч, І.В. Гладченко, С.В. Трикоз, І.В. Бобренко, Н.А. Ярмола та ін. – К., ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2019 Реалізація Закону України «Про освіту»1 , Концепції «Нова українська школа»2 на засадах компетентнісної парадигми навчання обумовлює удосконалення змісту та форм освіти дітей з особливими потребами, посилення уваги щодо забезпечення оптимальних умов їхнього навчання, виховання та розвитку. У цьому полі актуальним є розроблення Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 5-10 класів з порушеннями інтелектуального розвитку. Існуюча в Україні система освіти учнів з порушеннями інтелектуального розвитку повинна забезпечити отримання загальної середньої освіти у відповідності до Закону України «Про освіту». Оцінювання має ґрунтуватися на методологічній переорієнтації освітнього процесу на розвиток особистості ко…

Закон України "Про повну загальну середню освіту"

ЗАКОН УКРАЇНИ Про повну загальну середню освіту Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти. "Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами 1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів. 2. Держава забезпечує підготовку фахівців для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти. 3. Для навчання, професійної підготовки або перепідготовки осіб з особливими освітніми потребами застосовуються види та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості. 4. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти створюють особам з особливими освітніми потребами умови для здобуття освіти нарівні з іншими особ…

І. В. Сухіна ГiПЕРАКТИВНА ДИТИНА

ЯКI ВОНИ — ГIПЕРАКТИВНI ДIТИ? Якщо ви приходите в гості зі своєю дитиною і вона відразу починає поводитися так само, як і вдома, то це може бути приводом вважати її незакомплексованою і товариською. Але це може бути й тривожним сигналом, оскільки відсутність природного для малюка періоду адаптації до незнайомого середовища найчастіше є першим дзвінком гіперактивності. Гіперактивність — це яскраво виражена перевага збудження над гальмуванням. Чому проявляється гіперактивність? У малят, особливо на першому році життя, процеси збудження у нервовій системі переважають над процесами гальмування. Це природне явище. Адже з віком у нервовій системі формується фізіологічна рівновага цих процесів і поведінка дитини, таким чином, набуває позитивних соціальних властивостей. Але іноді цього не відбувається. І тоді в дитини розвивається гіперактивний розлад з дефіцитом уваги (ГРДУ) Згідно з сучасними міжнародними протоколами та протоколами Міністерства охорони здоров’я України, рекомендовано два основ…

ТЕМАТИЧНА АТЕСТАЦІЯ З КВІТНИКАРСТВА 6 клас

Культурні квіткові рослини 1. Що таке квітково-декоративні рослини? На які групи поділяються квітково-декоративні рослини? Назвіть однорічні квітково-декоративні рослини, які ростуть на території школи Чому дзвоники і мальву називають дворічними рослинами? Назвіть багаторічні квітково-декоративні рослини Для чого вирощують квітково-декоративні рослини? Чим відрізняються культурні квітково-декоративні рослини від дикорослих?
2. Обери правильний варіант відповіді: ·із поданих квіткових рослин виберіть культурні а) мак дикорослий б) чорнобривці в) конвалія г) айстра д) петунія
Осінні роботи на території школи
За практичними діями
Багаторічніквітково-декоративні рослини 1. Які рослини називаються квітково-декоративними? Де вони зростають? На які групи поділяються квітково-декоративні рослини? Назвіть багаторічні квітково-декоративні рослини На які групи поділяються багаторічники? Чому багаторічники - кращі рослини для озеленення?
2.Обери правильний варіант відповіді: ·Як доглядають за незимуючими багаторічними к…